Na de brand in 2017 wacht het Drostenhuis een grootschalige restauratie. Een unieke kans om de gelaagde geschiedenis van het pand te tonen: van de veertiende-eeuwse funderingen tot de laatste verbouwingen en van verborgen kasten tot zestiende-eeuwse vloerplanken.

Casco geeft je een inkijkje in de restauratie van het Drostenhuis. Engelbert van Ensse, de drost van Drenthe, laat het huis in 1543 bouwen. Meer dan drie eeuwen lang wonen er verschillende patricische families. Aan het einde van de negentiende eeuw is het pand nog even een ziekenhuis, voordat er in 1905 een museum in komt. Dit bijzondere rijksmonument wordt momenteel in ere hersteld.

Bezoek de fotovoorstelling Casco aan de pop-up locatie van ANNO, Sassenstraat 11.

Openingstijden:
woensdag t/m vrijdag van 13.00 tot 17.00