Op vrijdag 2 oktober as. opent het Erfgoedplatform Zwolle, voorzichtig, weer de deuren van Waanders in de Broeren voor een Verhaal over Zwolle. Dit keer over Zwolle in de jaren zestig, met als titel “De ontwakende driften van de Babyboomers”. Vijftig jaar terug in de tijd! De geest uit de fles!

Spreker Jan van de Wetering (o.m. tekstschrijver, kenner van de Zwolse historie, redacteur van het Zwols Historisch Tijdschrift en van de website van de Zwolse Historische Vereniging) verhaalt over de dromen en driften in die roerige tijd.

Bijvoorbeeld:

Groot Zwolle; volgens de 2-de Nota Ruimtelijke Ordening zou Zwolle in 2000 een stad zijn met 250.000 inwoners (toen nog 60.000!) Zelfs in de visie Zwolle Groeistad met 500.000! Dus alles moest op de schop! Ruim baan voor duizenden werkzoekenden, nieuwe industrieën en inwoners, vlotte verkeersaders. Met alle gevolgen van dien voor de historische binnenstad. Hoe liep dat af?

Introductie van de vuilniszak (in plaats van emmers) voor het aanbieden van huisvuil in de tot dan toe “een van de smerigste steden van ons land” volgens burgemeester Roelen. Die zakken vonden de Zwollenaren wel duur! Maar men moest er aan geloven!

Of die van de condoomautomaat! Voor sommigen een gruwel vanwege veronderstelde laakbare gevolgen voor de zedelijkheid van de jeugd. Na eindeloze, zelfs nachtelijke, debatten in de gemeenteraad werd besloten: “Ze mogen geplaatst maar níet aan gemeentegebouwen! Maar wél op de toen gemeentelijke camping Agnietenberg, immers een poel des verderfs”.

En zo zijn er talloze verhalen te vertellen over dromen die verwezenlijkt werden, dan wel in duigen vielen. Over driften die beteugeld werden of oogluikend toegestaan. Over strijd, burgerinitiatieven en compromissen. De Zwolse bandOm de Hoek” begeleidt het verhaal met muziek uit de jaren zestig. Een feest der herkenning!

Vanwege de nu geldende corona-voorschriften mogen er slechts 50 mensen in de zaal die corano-proof is ingericht. Aanmelden kan via een mail aan communicatie@waandersindebroeren.nl. Vol is vol en de toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage voor de organisatie van de Verhalen over Zwolle wordt op prijs gesteld.

Het Erfgoedplatform Zwolle is een samenwerking tussen: De Zwolse Historische Vereniging, Het Oversticht, De Vrienden van de Stadskern, het Zwols Architectuur Podium, Monumentenzorg en Archeologie gemeente Zwolle, Waanders in de Broeren, St. Het Vrouwenhuis Zwolle, Academiehuis de Grote Kerk Zwolle, St. Allemaal Zwolle, ANNO.