Door een uitgebreid onderzoek in de archieven van het Burgerweeshuis, het Holdehuis en het Huis der Wezen / Hervormd Weeshuis kan G. Callenbach een beeld geven van de betekenis van deze weeshuizen voor de Zwolse samenleving en van hun organisatie. Door het oppertoezicht door B&W (en hun rechtsvoorgangers) spelen politieke en maatschappelijke verhoudingen in de stad daarbij een rol. De wezenzorg, tot in de 20e eeuw onderdeel van de armenzorg, valt geleidelijk steeds meer onder een nieuw beleidsterrein: de jeugdzorg. Dat is ook te zien in Zwolle. In de 1e helft van de 20e eeuw wordt de betekenis van pedagogische keuzes steeds duidelijker.

Muziek: Studenten ArtEZ Conservatorium
Organisatie: Vrienden van de Stadskern
Aanmelden: Graag een bericht met aantal personen naar communicatie@waandersindebroeren.nl

Erfgoedplatform Zwolle
Deze lezing wordt aangeboden door het Erfgoedplatform Zwolle, deze wordt gevormd door: Zwolse Historische Vereniging, Het Oversticht, Historisch Centrum Overijssel, Vrienden van de Stadskern, Zwols Architectuur Podium, Monumentenzorg en Archeologie gemeente Zwolle, Waanders In de Broeren, Stichting Het Vrouwenhuis Zwolle, Stichting Stadsherstel Zwolle, Academiehuis de Grote Kerk Zwolle, Stichting Allemaal Zwolle.