Fiets met een ervaren gids langs de Willemsvaart en andere Zwolse waterwegen, die zo bepalend zijn geweest voor de bedrijvigheid en het aangezicht van “scheepvaartstad” Zwolle!

Op 24 augustus 1819, dit jaar precies twee eeuwen geleden, opende de gouverneur van Overijssel in naam van zijne majesteit koning Willem I het kanaal dat de Zwolse wateren via een korte vaarroute verbond met de IJssel. Daarmee ging een vurige wens, die de stad al zo’n 450 jaar koesterde, in vervulling. Het kanaal, met Koninklijke instemming “Willemsvaart” gedoopt, werd een druk bevaren verbinding van Zwolle en noordoostelijk achterland met Zuiderzee en zuidelijke IJsselsteden. Langs het kanaal vestigden zich bedrijven, maar ook talrijke “uitspanningen”, waar de Zwolse burgerij op weg naar Katerveer of Engelse Werk zich kon verpozen. Rond de vorige eeuwwisseling verrees aan de overzijde van de vaart een nieuwe woonwijk met imposante huizen, de Veerallee.

Ver voor de voltooiing van de Willemsvaart maakten andere, natuurlijke of met spades en zweet gegraven, waterwegen Zwolle een centrum van scheepvaartverbindingen: de grote Aa met in het verlengde het Zwarte Water, de verbrede Nieuwe Wetering en de Nieuwe Vecht. Medio 19e eeuw werd nog het Almelose Kanaal aangelegd als vaarverbinding met industrieel Twente. De Willemsvaart werd al spoedig door de tijd ingehaald: op de komst van stoomschepen met grotere afmetingen en diepgang dan de “ouderwetse” pramen tjalken en zompen was het kanaal niet berekend. Ruim 50 jaar na opening werd de vaart verbreed en verdiept. Opkomst van spoor- en wegverkeer zorgden voor nieuwe problemen voor de doorvaart: het scheepvaartverkeer moest onderweg talrijke bruggen passeren. Uiteindelijk viel door opening van het Zwolle-IJsselkanaal in 1964 het doek voor de eeuwenoude vaart.

Historische fietstocht ‘Twee eeuwen Willemsvaart”, circa 11 km, 2 – 2,5 uur
De fietstocht start tot en met 4 oktober 2019 bij de multimediale expositie “Zwolle naar Zee, 200 jaar Willemsvaart” van Allemaal Zwolle, locatie RAW Space, Willemsvaart 21. Na 4 oktober start de fietstocht bij het Zwolse Balletjeshuis aan het Grote Kerkplein.

De gids voert je met verhaal en beeld langs markante plekken in de historie van de Zwolse scheepvaart, met de Willemsvaart als ankerplaats. Op locatie hoort en ziet je de rijke geschiedenis van Zwolse vaarwegen, havens, kades, bruggen en pleisterplaatsen.

Bekijk de actuele kosten, data en tijden op www.zwollemetgids.nl en bekijk ook de andere Zwolse specials >

Deze fietstocht is ontwikkeld in samenwerking met Stadswandelingen Zwolle en Stichting Allemaal Zwolle. De expositie Zwolle naar Zee, 200 jaar Willemsvaart, is t/m 5 oktober 2019 gratis te bezoeken bij RAW Space aan Willemsvaart 21. Open op donderdag, vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur.