Zwolle ligt ingeklemd tussen IJssel, Vecht en vroeger de Zuiderzee. Potentiële gevaren van wateroverlast! Is het niet een hoge afvoer door de IJssel, dan wel een flinke noordwesterstorm. In 1308 kregen Zwolle en Salland het dijkrecht van bisschop Guy van Avesness. Sindsdien worden de dijken structureel onderhouden en verbeterd en begint een vorm van waterschapsbestuur. In de eeuwen daarna zijn in Zwolle en omgeving veel aanpassingen gedaan aan meren, beken, rivieren en andere watergangen.

Twee waterschappers vertellen over maatregelen, toen en nu, om Zwolle en omgeving te beschermen tegen hoogwater.

Muziek: A capella koor BLENT
Organisatie:  Zwolse Historische Vereniging en Academiehuis de Grote Kerk

Erfgoedplatform Zwolle
Deze lezing wordt aangeboden door het Erfgoedplatform Zwolle, deze wordt gevormd door: Zwolse Historische Vereniging, Het Oversticht, Historisch Centrum Overijssel, Vrienden van de Stadskern, Zwols Architectuur Podium, Monumentenzorg en Archeologie gemeente Zwolle, Waanders In de Broeren, Stichting Het Vrouwenhuis Zwolle, Stichting Stadsherstel Zwolle, Academiehuis de Grote Kerk Zwolle, Stichting Allemaal Zwolle.

Beeld: Nieuwe Havenbrug, fotografisch bedrijf LUX in de Veerallee, 1916