Tijdens deze avond word je meegenomen in twee bijzondere archeologische onderzoeken in kerken. De onderzoeken waren mogelijk omdat er onder andere werkzaamheden aan de vloeren plaatsvonden. Het eerste deel van de lezing gaat in op het archeologisch onderzoek in de huidige Sint Walburgiskerk in Zutphen. De archeologen Michel Groothedde en Bert Fermin vertellen over de ontdekkingen tijdens de verbouwing van de kerk in 2018. Hier werden naast menselijke begravingen, ook fundamenten van de vroegste stenen fasen van de kerk gevonden. In 2019 werd archeologisch onderzoek uitgevoerd in de Grote of Sint Michaëlskerk in Zwolle. Het tweede deel van de avond wordt ingevuld door Zwolse stadsarcheoloog Michael Klomp. Hij neemt je mee in de resultaten van het recente archeologisch onderzoek. Hierbij is veel informatie naar boven gekomen over de voormalige inrichting en het gebruik van de kerk. De Grote of Sint Michaëlskerk wordt al in 1040 genoemd en neemt een prominente plaats in binnen Zwolle.

Muziek: A capella koor Blent
Organisatie: Zwolse Historische Vereniging, Monumentenzorg en Archeologie gemeente Zwolle, Academiehuis de Grote Kerk

Praktische info
Alle lezingen vinden plaats bij Waanders In de Broeren, Achter de Broeren 1-3 in Zwolle. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening. Een vrijwillige bijdrage voor de organisatie van de lezingen wordt op prijs gesteld. Alle avonden worden muzikaal omlijst.

Aanmelden: Je kunt je aanmelden voor de lezing door een e-mail te sturen naar communicatie@waandersindebroeren.nl. Graag met vermelding welke lezing, datum en hoeveel personen.

Erfgoedplatform Zwolle
Deze lezing wordt aangeboden door het Erfgoedplatform Zwolle, deze wordt gevormd door: Zwolse Historische Vereniging, Het Oversticht, Vrienden van de Stadskern, Zwols Architectuur Podium, Monumentenzorg en Archeologie gemeente Zwolle, Waanders In de Broeren, Stichting Het Vrouwenhuis Zwolle, Academiehuis de Grote Kerk Zwolle en Stichting Allemaal Zwolle.

Bekijk ook de andere lezingen in de lezingenreeks 2019-2020 in het agenda overzicht of bekijk de folder onderaan deze pagina.

Kopfoto: Werkzaamheden in de Grote of Sint Michaëlskerk in Zwolle, 2019