De betekenis van Zwolle in de periode van het ontstaan van de boekdrukkunst mag niet worden onderschat. In Zwolle ontwikkelde zich een bloeiende grafische nijverheid en later industrie die eeuwenlang heeft bestaan. In diverse collecties zijn de eerste in Zwolle gedrukte boeken, zogenoemde incunabelen, bewaard gebleven.

Muziek: Studenten ArtEZ Conservatorium
Organisatie: Historisch Centrum Overijssel, Waanders In de Broeren en Allemaal Zwolle
Aanmelden: Graag een bericht met aantal personen naar communicatie@waandersindebroeren.nl

Erfgoedplatform Zwolle
Deze lezing wordt aangeboden door het Erfgoedplatform Zwolle, deze wordt gevormd door: Zwolse Historische Vereniging, Het Oversticht, Historisch Centrum Overijssel, Vrienden van de Stadskern, Zwols Architectuur Podium, Monumentenzorg en Archeologie gemeente Zwolle, Waanders In de Broeren, Stichting Het Vrouwenhuis Zwolle, Stichting Stadsherstel Zwolle, Academiehuis de Grote Kerk Zwolle, Stichting Allemaal Zwolle.

Beeld: Scan van een incunabel