De komende jaren sluiten naar verwachting ruim 1000 kerken in Nederland hun deuren. Eigenlijk wil niemand die bakens van stad en land missen. Maar wat kun je met al die leegkomende gebouwen doen? En wat komt daar zoal bij kijken? Het aantal succesvolle voorbeelden van herbestemming groeit gelukkig in rap tempo. Al is het proces vaak lastig en komt een nieuw, soms verrassend gebruik er vaak niet zonder slag of stoot.

Mascha van Damme (Architectuurhistoricus) laat zien dat een geslaagde herbestemming zich niet één op één laat herhalen. Uiteraard komen in dit verhaal ook Zwolse voorbeelden langs. Jorien Kranendijk (Programma Toekomst Religieus Erfgoed) schetst hoe het vraagstuk van leegkomende kerken landelijk wordt opgepakt. Hoe kunnen we meer in gezamenlijkheid deze opgave het hoofd bieden, ook in Zwolle?

Muziek: Studenten ArtEZ Conservatorium
Organisatie: Het Oversticht, Zwols Architectuur Podium en Zwolse Historische Vereniging

Praktische info
Alle lezingen vinden plaats bij Waanders In de Broeren, Achter de Broeren 1-3 in Zwolle. Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening. Een vrijwillige bijdrage voor de organisatie van de lezingen wordt op prijs gesteld. Alle avonden worden muzikaal omlijst.

Aanmelden: je kunt je aanmelden voor de lezing door een e-mail te sturen naar communicatie@waandersindebroeren.nl. Graag met vermelding welke lezing, datum en hoeveel personen.

Erfgoedplatform Zwolle
Deze lezing wordt aangeboden door het Erfgoedplatform Zwolle, deze wordt gevormd door: Zwolse Historische Vereniging, Het Oversticht, Vrienden van de Stadskern, Zwols Architectuur Podium, Monumentenzorg en Archeologie gemeente Zwolle, Waanders In de Broeren, Stichting Het Vrouwenhuis Zwolle, Academiehuis de Grote Kerk Zwolle en Stichting Allemaal Zwolle.

Bekijk ook de andere lezingen in de lezingenreeks 2019-2020 in het agenda overzicht of bekijk de folder onderaan deze pagina.

Kopfoto: Waanders In de Broeren