De geboren Zwollenaar Johan Rudolf Thorbecke (1798-1872) geldt als architect van de grondwet, de Nederlandse staatsinrichting en de parlementaire democratie. Remieg Aerts, auteur van de veelgeprezen recente Thorbecke-biografie, brengt deze intrigerende staatsman tot leven, in een breed panorama van de politiek, wetenschap en cultuur van de negentiende eeuw.

Muziek: Studenten ArtEZ Conservatorium
Organisatie: Historisch Centrum Overijssel, Waanders In de Broeren en Allemaal Zwolle
Aanmelden: Graag een bericht met aantal personen naar communicatie@waandersindebroeren.nl

Erfgoedplatform Zwolle
Deze lezing wordt aangeboden door het Erfgoedplatform Zwolle, deze wordt gevormd door: Zwolse Historische Vereniging, Het Oversticht, Historisch Centrum Overijssel, Vrienden van de Stadskern, Zwols Architectuur Podium, Monumentenzorg en Archeologie gemeente Zwolle, Waanders In de Broeren, Stichting Het Vrouwenhuis Zwolle, Stichting Stadsherstel Zwolle, Academiehuis de Grote Kerk Zwolle, Stichting Allemaal Zwolle.

Beeld: Portret Johan Rudolf Thorbecke