Ruim zes eeuwen hebben genees-, heel- en verloskunstbeoefenaren hulp geboden aan stadsbewoners en reizigers die zich voor raad en behandeling aanboden met hun kwalen en ongemakken. Gezondheid en ziekte raken alle facetten van het menselijke bestaan, en laten zo hun sporen na in alle onderdelen van de geschiedenis. Zwollenaar Mart van Lieburg, em. prof. dr. Medische Geschiedenis, laat ons deze avond die sporen volgen, ondersteund door beelden die ons van de rampspoed der Zwollenaren zijn overgeleverd.

Muziek: Bewoonsters van Het Vrouwen, allen student aan het ArtEZ Conservatorium (NB: 8 maart is Nationale Vrouwendag)
Organisatie: Het Vrouwenhuis en Academiehuis de Grote Kerk
Aanmelden: Graag een bericht met aantal personen naar communicatie@waandersindebroeren.nl

Erfgoedplatform Zwolle

Deze lezing wordt aangeboden door het Erfgoedplatform Zwolle, deze wordt gevormd door: Zwolse Historische Vereniging, Het Oversticht, Historisch Centrum Overijssel, Vrienden van de Stadskern, Zwols Architectuur Podium, Monumentenzorg en Archeologie gemeente Zwolle, Waanders In de Broeren, Stichting Het Vrouwenhuis Zwolle, Stichting Stadsherstel Zwolle, Academiehuis de Grote Kerk Zwolle, Stichting Allemaal Zwolle.

Beeld: De pestdokter was een bekende en enge verschijning in de middeleeuwen