Allemaal Zwolle gaat verder als zelfstandige stichting

Stichting Allemaal Zwolle wordt per 1 januari 2022 verzelfstandigd van Collectie Overijssel. In samenwerking met de afdeling Erfgoed van gemeente Zwolle en Collectie Overijssel realiseert Allemaal Zwolle het nieuwe stadsmuseum ANNO. Allemaal Zwolle werd lange tijd organisatorisch ondersteund door Collectie Overijssel. Per 1 januari 2022 komt Allemaal Zwolle op eigen benen te staan en krijgt per 1 april 2022 ook een eigen directeur-bestuurder.

Stichting Allemaal Zwolle werd in 2017 opgericht door Collectie Overijssel (voorheen: Historisch Centrum Overijssel) met als doel de historische verhalen van Zwolle op verschillende plekken in de stad voor een breed publiek te presenteren. Dit resulteerde de afgelopen jaren onder meer in een succesvolle expositie van de foto’s van persfotograaf Dolf Henneke in Academiehuis de Grote Kerk, een expositie over de geschiedenis van de Willemsvaart in het atelier van Roland Westerhuis en de oplevering van een vaste presentatie in de Peperbus. Nu werkt het team van Allemaal Zwolle samen met haar partners aan ANNO, Museum in de Maak. Een innovatieve museale plek waarbij de verhalen van de stad samen met haar inwoners onderzocht worden en vanuit verschillende historische disciplines gepresenteerd worden onder één dak: archeologie, monumentenzorg, bouwhistorie, archief en museum. Het Museum in de Maak vertelt de verhalen van de stad uit het verleden, het heden en de toekomst. ANNO opent haar deuren in het voorjaar van 2022 aan de Melkmarkt in Zwolle.

Vincent Robijn heeft de afgelopen jaren de dubbelfunctie van directeur-bestuurder Stichting Allemaal Zwolle en directeur Collectie Overijssel vervuld. Hij ziet de nieuwe, zelfstandige koers van Allemaal Zwolle als een logische stap in de volwassenwording van het museale concept: “Allemaal Zwolle is in 2017 onder een ingewikkeld gesternte geboren, na bezuiniging op en sluiting van het Stedelijk Museum en na de brand in het Drostenhuis. Er leefden in de stad veel zorgen over de toekomst van de museale presentatie van de stadsgeschiedenis. We hebben met een klein team en in verbinding met veel enthousiaste partners keihard gewerkt om binnen de beperkte financiële kaders een concept te ontwikkelen dat fris en toekomstbestendig is. Ik ben er trots op dat er nu met ANNO, Museum in de Maak, een publieksconcept staat dat stevig en onderscheidend is. De koppeling tussen Allemaal Zwolle en Collectie Overijssel heeft de afgelopen jaren goed gewerkt. Om verder te groeien en nieuwe kansen te benutten is verzelfstandiging van de stichting met een eigen directeur een logische stap. Ik ben blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen en kan niet wachten totdat straks de deuren aan de Melkmarkt opengaan en we Zwollenaren en toeristen kunnen ontvangen. Uiteraard blijft Collectie Overijssel als samenwerkingspartner binnen ANNO inhoudelijk nauw verbonden aan Allemaal Zwolle.”

Han de Carpentier Wolf, voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Allemaal Zwolle: “De combinatie van erfgoeddisciplines in het concept ANNO is uniek en landelijk onderscheidend. ANNO is een jonge tak binnen het culturele aanbod van de stad Zwolle. De Raad van Toezicht wenst deze nieuwe loot een mooie en duurzame toekomst toe als zelfstandige organisatie.”

Terug naar het overzicht