Het Vrouwenhuis

Het (Oude) Vrouwenhuis werd in 1742 gesticht door de welgestelde Aleida Greve (1670-1742). Zij bepaalde bij testament dat na haar dood haar prachtige patriciershuis huisvesting moest bieden aan alleenstaande oude vrouwen van de hervormde kerk.

Tot 1984 werd het hofje op deze manier bewoond. Tegenwoordig is de begane grond een museum en voor bezoekers op afspraak geopend. Je loopt er door interieurs van 1680 tot 1980, van rijke regentenkamer tot een eenvoudig kamertje van een bewoonster. In 2018 werden verschillende interieurs, samen met de meubels die er soms al meer dan 100 jaar staan, door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op de Nationale Toonbeeldenlijst van Interieurensembles geplaatst.

Het Vrouwenhuis bezit bovendien een bijzondere collectie schilderijen gemaakt door Zwolse ‘penseelprinsessen’ uit de 17de eeuw.

Terug naar het overzicht